KUSTOM KULTURE NOW Chapter1 / 2006.12.17[Sun] 
順 番ジュンバン 商品番号ショウヒンバンゴウ アーティスト メイ スタート 金額キンガク 落札ラクサツ金額キンガク 順 番ジュンバン 商品番号ショウヒンバンゴウ アーティスト メイ スタート 金額キンガク 落札ラクサツ金額キンガク
1 No1. 泥酔デイスイALWAYS ¥3,000 ¥10,000 42 No18. JJ ¥1,940 ¥3,500
2 No25. BOZO ¥1 ¥3,500 43 No19. NASH ¥3,000 ¥6,000
3 No41. tea? ¥2,000 ¥3,000 44 No81. Ray[B] ¥5,000 ¥8,500
4 No42. Devil's Luck[A] ¥5,000 ¥5,000 45 No80. Ray[A] ¥5,000 ¥5,000
5 No43. Devil's Luck[B] ¥5,000 流札 リュウサツ 46 No15. KRNPX ¥5,000 ¥13,000
6 No52. LOWHIDE ¥10,000 ¥30,000 47 No14. KING RAT ¥2,000 ¥31,000
7 No37. WILD MAN 石井イシイ ¥10,000 ¥20,000 48 No16. HATA ¥5,000 ¥18,000
8 No38. LITTLE SPIDER ¥1,000 ¥12,000 49 No75. SPEENA ¥1,000 ¥3,500
9 No29. GHOST ¥5,000 ¥8,000 50 No78. FUMIO ¥1,000 ¥1,000
10 No55. L.HEAD&HIPLINE ¥1,000 ¥9,000 51 No11. BLAST ¥4,000 ¥4,000
11 No35. koji ¥3,000 ¥4,000 52 No12. BOO ¥3,000 ¥15,000
12 No36. GEN ¥750 ¥2,500 53 No13. PHOTO ROCK KAZZ ¥1,000 ¥5,000
13 No34. yazoo booth[B] ¥50,000 流札 リュウサツ 54 No46. KAGE ¥1,000 ¥6,500
14 No33. yazoo booth[A] ¥15,000 流札 リュウサツ 55 No8. cosmin[A] ¥1,000 ¥4,500
15 No24. 高速コウソク機関キカン工業コウギョウ ¥4,000 ¥12,000 56 No9. cosmin[B] ¥1,000 ¥8,000
16 No76. BLUE CHAPS ORIGINAL[A] ¥65,000 流札リュウサツ 57 No54. Cotton Pickin' Hiro ¥2,000 ¥10,500
17 No77. BLUE CHAPS ORIGINAL[B] ¥666 ¥3,000 58 No48. SHOWTY ¥1,000 ¥5,500
18 No68. TOMMY WORKS ¥4,000 ¥4,000 59 No47. MR.SCARY ¥1,000 ¥2,500
19 No63. PULP ¥1,000 ¥6,000 60 No7. Vakery ¥2,007 ¥7,500
20 No57. MASA SCULP ¥2,000 ¥6,000 61 No5. KRACK ¥5,000 ¥6,000
21 No64. CONTINENTAL ¥3,000 ¥4,500 62 No6. HOT HOUSE TATTOO YAKI ¥2,007 ¥6,000
22 No49. SPARK ¥3,000 ¥7,000 63 No3. CLOWN[B] ¥50,000 流札リュウサツ
23 No32. COOL STAR TATTOO RYOSUI ¥5,000 ¥5,000 64 No4. CLOWN[C] ¥20,000 流札リュウサツ
24 No23. DECK ¥2,000 ¥4,000 65 No2. CLOWN[A] ¥100,000 流札リュウサツ
25 No39. KEN THE FLAT TOP ¥5,000 ¥10,000 66 No62. ism ¥8 ¥6,000
26 No27. NAOSHI ¥3,000 ¥7,000 67 No31. イズミ ¥3,000 ¥4,000
27 No26. knuckle ¥3,000 ¥15,000 68 No45. TYPHOON ¥1,000 ¥21,000
28 No28. ODD'S ART GRAPHICS FACTORY ¥10,000 ¥10,000 69 No66. shigetch ¥3,500 ¥15,000
29 No53. GHOST FLAG ¥1,000 ¥20,500 70 No65. MONK ¥1,000 ¥5,500
30 No74. ART STUDIO Naga ¥3,500 ¥3,500 71 No69. キワ[A] ¥3,500 ¥3,500
31 No59. SERATA AUTO SCULPTURE ¥5,000 ¥15,000 72 No70. キワ[B] ¥3,500 ¥3,500
32 No58. METAL ¥1,958 ¥4,000 73 No71. キワ[C] ¥3,500 ¥3,500
33 No51. PSYCHO ¥2,000 ¥8,500 74 No72. キワ[D] ¥1,000 ¥2,000
34 No61. SONOS ¥3,000 ¥10,500 75 No73. キワ[E] ¥2,000 ¥2,500
35 No82. PEE ¥100 ¥3,500 76 No67. トモクニ ¥5,000 ¥6,000
36 No56. CHOP ¥1,300 ¥25,000 77 No50. ワレ ¥5,000 ¥21,000
37 No21. POT'S DESIGN ¥5,000 ¥11,000 78 No60. REI ¥5,000 ¥24,000
38 No22. WISH ¥3,000 ¥12,000 79 No10. GRIMB ¥5,000 ¥37,000
39 No44. CROSS OVER ¥1,000 ¥2,000 80 No20. 筆前フデマエ ¥1,000 ¥37,000
40 No79. YOOH ¥1,000 ¥5,000 81 No30. Mr.G ¥5,000 ¥20,000
41 No17. JET WRENCH ¥5,000 ¥5,000 82 No40. MAKOTO ¥30,000 ¥46,000